Julkaisut

KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

MAL-verkoston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tilaama selvitys Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä ja Kaupunkitutkimus TA Oy:ltä kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä. Janne Antikainen, Sinikukka Pyykkönen, Jaakko Huttunen, Ilppo Soininvaara MDI , Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA, Henrik Lönnqvist Kaupunkitutkimus TA 12.5.2020.

Hankkeen tulosten Youtube videolinkkiKAUPUNKISEUTUJEN VÄLISTEN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN JA MATKAKETJUT

Hankkeen tulosten Youtube videolinkkiHYVINVOINTIYMPÄRISTÖN MALLINTAMINEN PAIKKATIEDOLLAKAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSAASEMA-ALUEIDEN KEHITTÄMINENTAMPERE CITY REGION 2040+ REGIONAL FACTORS OF WELL-BEINGBEMINE-HANKKEEN LOPPURAPORTTIASUMISPREFERENSSIHANKKEEN LOPPURAPORTTIKAUPUNKISEUTUJEN TAVARALOGISTIIKKASOLMUTAIKO-LOPPURAPORTTILIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINENKAUPUNKISEUTUJEN TULEVAISUUDEN YRITYSALUEIDEN KEHITTÄMINENSEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN BIO- JA KIERTOTALOUSALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA KAAVOITUSPOLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHINASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT TANSKASSA


KELIPO loppuraportti 2017

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa, Tapio Kinnunen.UUDET PYSÄKÖINTIRATKAISUT OSANA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ


SEUDULLISEN ASUMISKATSAUKSEN MALLIASUNTO-OSUUSKUNTAMALLI