JulkaisutHYVINVOINTIA TUKEVA LÄHIYMPÄRISTÖ – ARVIOINTIMALLI JA TAPAUSTUTKIMUKSET

Miten lähiympäristön valinta-arkkitehtuurilla vaikutetaan asukkaiden hyvinvointiin? Selvityksessä laadittiin 15 -kohdan laadullinen kriteeristö kaupunkisuunnitteluun, mikä huomioi asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Työssä on sovellettu kriteeristöä neljässä HYMY-hankkeen kaupungissa. Kriteeristö sopii maankäytön- ja liikenteen suunnitteluun, keskustojen kehittämiseen ja hyvinvointityön tueksi.KESTÄVÄN ASEMAYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI

Työn tavoitteena oli laatia ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luoda asema alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.

Työ on tehty ympäristöministeriön, Tampereen seudun kuntayhtymä/MAL verkoston, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän sekä Liikenne ja viestintävirasto Traficomin toimeksiannosta ja sen toteutuksesta vastasivat Sitowise Oyn konsultit Anne Herneoja (projektipäällikkö), Olli Jokinen ja Laura Pihlajakangas.KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Hankkeen tulosten Youtube videolinkki.

MAL-verkoston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tilaama selvitys Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä ja Kaupunkitutkimus TA Oy:ltä kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä. Janne Antikainen, Sinikukka Pyykkönen, Jaakko Huttunen, Ilppo Soininvaara MDI , Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA, Henrik Lönnqvist Kaupunkitutkimus TA 12.5.2020.

Hankkeen tulosten Youtube videolinkki.KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISTEN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN JA MATKAKETJUT

Hankkeen tulosten Youtube videolinkkiHYVINVOINTIYMPÄRISTÖN MALLINTAMINEN PAIKKATIEDOLLAKAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSAASEMA-ALUEIDEN KEHITTÄMINENTAMPERE CITY REGION 2040+ REGIONAL FACTORS OF WELL-BEINGBEMINE-HANKKEEN LOPPURAPORTTIASUMISPREFERENSSIHANKKEEN LOPPURAPORTTIKAUPUNKISEUTUJEN TAVARALOGISTIIKKASOLMUTAIKO-LOPPURAPORTTILIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINENKAUPUNKISEUTUJEN TULEVAISUUDEN YRITYSALUEIDEN KEHITTÄMINENSEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN BIO- JA KIERTOTALOUSALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA KAAVOITUSPOLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHINASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT TANSKASSA


KELIPO loppuraportti 2017

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa, Tapio Kinnunen.UUDET PYSÄKÖINTIRATKAISUT OSANA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ


SEUDULLISEN ASUMISKATSAUKSEN MALLIASUNTO-OSUUSKUNTAMALLI