Ohjausryhmän kokoukset 2019

MAL-verkoston 26.11.2019 ohjausryhmän kokousaineistot. Kokouksen jälkeen oli klo 13 asti kestävä VALUMA-hankkeen työpaja.MAL-verkoston 5.9.2019 ohjausryhmän kokousaineistot.MAL-verkoston 20.5.2019 ohjausryhmän kokousaineistot.

MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksen ja kakkukahvien (AIKOn päättyminen) jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan tulevalla hallituskaudella siten, että siitä voidaan päättää kevään 2020 aikana. Suunnitelmaan sisällytetään valtion ja kuntien toimenpideohjelmat. Hankkeen esivalmisteluvaihe on meneillään. MAL-verkoston ohjausryhmässä yksikön johtaja Timo Kievari (LVM) esittelee valmistelun tilanteen ja käydään keskustelu kuntien ja kaupunkiseutujen odotuksista erityisesti kuntien toimenpideohjelman valmisteluun. Toinen keskustelu käydään liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kuntien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Keskustelun alustaa liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.


Ennen 20.5.2019 pidetyt MAL-verkoston ohjausryhmän kokoukset löydät arkistosta