KESTÄVÄN ASEMAYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä laatia asema-alueiden yhteiskehittämisen toimintamallit erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi. Yhteiskehittämisen toimintamallilla pyritään vahvistamaan erityisesti asemanseutujen kehittämiseen investoivien tahojen yhteistä visiota ja sitoutumista yhteistyöhön asemanseutujen kehittämisessä, lisäämään kestävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta asemille ja selkiyttämään kunnossapidon ja kehittämisen kokonaisvastuuta asemanseuduilla.

Kestävän asemayhteistyön toimintamalli -hankkeen rahoittajina ovat ympäristöministeriön Kestävä kaupunki-ohjelma, MAL-verkosto, Liikenne-ja viestintävirasto Traficom sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä. Hanke alkaa vuoden 2020 alkupuolella.

Yhteystiedot: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, tero.piippo@tampereenseutu.fi