Asuminen ja asuinympäristöt

Illallinen Turun taivaan alla

Monipuolinen asuntotuotanto on tärkeä osa kestävää yhdyskuntasuunnittelua. Asuntotuotantoon tulisi löytää uusia toimintamalleja, jotka palvelevat niin MALPE-kokonaisuuden suunnittelua kuin yksilöllisiä, eri ikäluokkien muuttuvia asumistarpeita. Muuttuvat asumispreferenssit, elämäntapojen muutokset ja globaalit muuttoliikkeet haastavat etenkin kasvavat kaupunkiseudut kilpailuun kohtuuhintaisten, laadukkaiden asuntojen, uusien asumismuotojen ja laadukkaiden asuinympäristöjen kehittämisessä. Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 50%:lla vuoteen 2030 mennessä ja Suomen tulisi olla hiilineutraali 2045. Yhdyskuntarakenteen suunnittelulla ja rakentamisen energiatehokkuudella on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia asumisen energiatehokkuuden parantamiseen, asukkaiden osallistamiseen ja asuinympäristöjen suunnitteluun.

Järjestämme asumisen ja asuinympäristöjen kehittämisen teemassa seminaareja ja tarjoamme hanke- ja sparrausapua kunnille asuinympäristöjen kehittämisessä. Tarjoamme tietoa uusista asumisen malleista ja tuotamme asumisen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa uutta tietoa asumisesta. Näkökulmamme on asumisen sitominen tiiviimmin osaksi maankäytön suunnittelua ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä.


Vuoden 2018 ja sitä aikaisemmat hankkeet löytyvät täältä.

Meneillään olevat hankkeet

Ringeby kerrostalo

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN

Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet -tarkastelut ja uudet asumisen mallit.

Lue lisää ›

Päättyneet hankkeet

ASUMISPREFERENSSI- HANKE 2019

Asumispreferenssihankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien kotitalouksien asumispreferensseistä ja valinnoista sekä tunnistaa erilaisia asukaspfofiileita arvostusten perusteella. Kotitalouksien preferenssejä...

Lue lisää ›

KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Kunnat ja seudut pyrkivät tarjoamaan asukkailleen laadukasta asumista ja hyviä elinympäristöjä. Hyvä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu yhdistää asumisen, arjen palvelut sekä...

Lue lisää ›