Nätverket för markanvändning, boende och trafikplanering

Vår tyngdpunkt är förlagd till en övergripande förbättring av regionernas utvecklingsförutsättningar och till kontroll av klimatförändringen. Nätverket stöder förverkligandet av Paras-stadsregionplanerna och ett etablerat samarbete mellan kommunerna i planeringen av markanvändning, boende och trafik. Det strävar till att utveckla planeringsprocesser och redskap, sprida beprövade samarbetsformer till stöd för den regionala planeringen och på så sätt förstärka regionernas roll som attraktiva miljöer för boende, arbete och fritid.

Nätverkets kärngrupp är 18 stadtsregioner, Departementen ansvarliga för den nationella stadtspolitiken, Finlands kommunförbund och R&D institutioner.

Nätverkets koordination ligger vid Samkommunen for Tammerfors stadsregionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Planeringschef, Eero Purontaus,
tel. +358 400 388 735
eero.purontaus (at) tampereenseutu.fi

Utvecklingschef Kati-Jasmin Kosonen
tel. +358 (0)40 1952 852
kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi

adress:
Samkommunen för Tammerfors stadsregionen
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland