Ohjausryhmän kokoukset 2021

MAL-verkoston vuoden 2022 ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anne Jarva Kuntaliitosta. Varapuheenjohtajana jatkaa Paula Paajanen Oulun kaupungilta.

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 17.12.2021

Kutsu vuosiseminaariin

MAL-verkoston ohjausryhmän asialista

Perustoimintaraportti 2021

Kaupunkiseutusuunnittelun kehittäminen kaupunkiseutujen elinvoiman ja kestävyyden vahvistamiseksi -hankesuunnitelma

Katuverkon suoritelaskennan kehittäminen, Traficom

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 14.10.2021

MAL-ohry muistio 14.10.2021

Asialista 14.10.2021

Tampereen ratikka

MAL-verkoston arviointiaineisto

HYMY-hanke: Monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja kehittämisehdotukset ja HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 27.8.2021

Teemaverkostohakemus

Keskeisiä nostoja MAL-sopimusseutujen seurannan ajankohtaistapaamisesta (Traficom)

Ohjausryhmän kokous 25.5.2021

Ohjausryhmän kokous 24.3.2021.

Ohjausryhmän kokous 26.1.2021