Ohjausryhmän kokoukset 2022

MAL-verkoston vuoden 2022 ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anne Jarva Kuntaliitosta. Varapuheenjohtajana jatkaa Paula Paajanen Oulun kaupungilta.

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 16.12.2022 (Tampereen Mothership of Workissa ja hybridinä Teamsissä)

Asialista 16.12.2022

Toimintakertomus 2022

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023

Perus-Skene hankkeen loppuraportti

Kilometrit katuverkolla -hanke-esittely

Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit (KAUPSU) esittely

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 21.9.2022 (Lahden kaupungintalolla ja hybridinä Teamsissä)

Asialista 21.9.2022

Muistio 21.9.2022

Toimintaraportti 1-8/22

Teemaverkoston väliraportti

Lahden kaupungin esitys MAL-teeman ajankohtaisista asioista

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 10.6.2022 (Kuntatalolla Helsingissä ja hybridinä Teamsissä)

Muistio 10.6.2022

MAL-verkoston esitys toiminnasta

Kilometrit Katuverkolla hankkeen tarjouspyyntö, hankintapäätös ja voittanut tarjous

Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston hankesuunnitelma ja Pirkanmaan liiton tekemä rahoituspäätös

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli -hankkeen käsitemallin, sanaston ja tarvemääritelmän kommentointi otakantaa.fi:ssä

Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt hankesivut

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hankeikkuna

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 1.4.2022

Muistio 1.4.2022

Asialista 1.4.2022

Muistio 2.2.2022

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 2.2.2022

Asialista 2.2.2022

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022

Ohjausryhmän PPT-esitys talous- ja toimintasuunnitelmasta

Teemaverkoston hanke-esittelyt

Elinvoimaiset kaupunkiseudut – Teemaverkoston viestintäsuunnitelma

YM: Selonteko asuntopoliittiseksi kehitysohjelmaksi -esitys,

Muistio 17.12.2021