Ohjausryhmän kokoukset 2023

MAL-verkoston vuoden 2023 ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa Anne Jarva Kuntaliitosta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mariitta Vuorenpää Porin kaupungilta.

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 30.11.2023

Kokouksen muistio

Strategiset painopisteet 2024-2027 -esitys

Liite: Hanke-ehdotus, Yhteistyö ikäystävällisten kaupunkien kehittämisessä

Liite: Jakeluinfraa koskeva hankeaihio

Vuosiseminaarin ohjelma

KaupsuSUMP -esitys

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 8.9.2023

Kokouksen muistio

Asialistan tiivistys

KaupsuSUMP -työohjelma

MAL-verkoston strategiset painopisteet -selvitys

Verkostot osana kestävän kaupunkikehityksen ekosysteemiä (YM:n selvitys)

Alkuvuoden toimintaraportti

Hallitusohjelma

Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyöllä: Rahoituksen ja hankkeistamisen mallit (MDI:n käynnissä oleva selvitys)

MALverkoston ohjausryhmän kokous 15.6.2023

Kokouksen muistio

Kokouksen esityskalvot

Kesäseminaarin ohjelma

MAL-sopimusten vaikuttavuuden seurantakatsaus (linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen)

Sitowisen loppuraporttiluonnos kestävän kehityksen seudullisen elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistamisesta

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 19.4.2023

Kokouksen muistio

MAL-verkoston toimintaesitys

Kimmo Nurmion (SYKE) esitys monipaikkaisuuden mobiilidata-analyyseistä

Kokouksen asialista

Edellisen kokouksen muistio

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 10.2.2023

Kokouksen asialista

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023

MAL-verkoston toimintaesitys

KaupsuSUMP -hanke-ehdotus

Monimuotoistuva ja laadukas asuinympäristö -hanke-ehdotus