MAL-verkosto

  • Miten tulevaisuuden kaupunkiseutuja kehitetään kestävällä tavalla?
  • Miten eri hallinnon alojen ja hallinnon tasojen väliset työjaon ja yhteistyön kysymykset on ratkaistava?
  • Miten MALPE-suunnittelulla rakennetaan elinvoimaisia kaupunkiseutuja?


MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto, minkä tavoitteena on edistää hallinnon tasojen välistä vuoropuhelua ja ylikunnallista yhteistyötä. MAL-verkostossa haluamme löytää tulevaisuuden kaupunkiseudun – uuden sisällön kuntien MAL-yhteistyölle muuttuvassa hallinnossa ja digitalisoituvassa arjessa. MAL-verkosto on ollut osa suomalaista kaupunkipolitiikkaa jo vuodesta 2010. Verkoston toiminta käynnistyi osana valtakunnallista TEM:n koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKOa, joka keskittyi kaupunkiseutujen kehittämiskysymyksiin ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Alusta saakka MAL-verkoston toiminnan tavoitteena on ollut tukea jäsentensä maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja eri hallinnon alojen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja tarjota uusia välineitä ja MAL-ohjauskeinoja kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. MAL-verkosto tukee hallitusohjelmien tavoitteita liittäen ne paikallisiin kehittämisen tavoitteisiin.

MAL-verkoston toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät yhteiset työpajat, selvitykset, populaarit tutkimukset ja seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus, hanketoiminta ja kokeilevat pilotoinnit. Järjestämme seminaareja, webinaareja, foorumeja ja asiantuntijapaneeleja, joissa analysoidaan ja ratkaistaan MALPE-kehittämisen kysymyksiä. Teemme opinto- ja tutustumismatkoja kiinnostaviin kotimaan ja ulkomaan kohteisiin.

MAL-verkosto tuo kaupungit ja valtion toimijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista kaupunkien kehittämisen kysymyksistä. Mukana vuonna 2019 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto sekä Suomen Kuntaliitto.

MAL-verkosto tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen, ELY:jen ja eri alojen asiantuntijalaitosten ja organisaatioiden kanssa. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. Traficom on vuoden 2019 uusi jäsen.