Ohjausryhmän kokoukset

Vanhat ohjausryhmän kokoukset löytyvät täältä

MAL-verkoston seuraava ohjausryhmän kokous: 20.5.2019 Väylävirasto klo 9.30-12

Paikka: Neuvotteluhuone Satama 2krs (liity Skype-kokoukseen)

Opastinsilta 12 A, Pasila

MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksen ja kakkukahvien (AIKOn päättyminen) jälkeen pidetään keskustelutilaisuus valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan tulevalla hallituskaudella siten, että siitä voidaan päättää kevään 2020 aikana. Suunnitelmaan sisällytetään valtion ja kuntien toimenpideohjelmat. Hankkeen esivalmisteluvaihe on meneillään. MAL-verkoston ohjausryhmässä yksikön johtaja Timo Kievari (LVM) esittelee valmistelun tilanteen ja käydään keskustelu kuntien ja kaupunkiseutujen odotuksista erityisesti kuntien toimenpideohjelman valmisteluun. Toinen keskustelu käydään liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kuntien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Keskustelun alustaa liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Alta löydätte aikaisemman MAL-verkoston ohjausryhmän kokousmuistion