Ohjausryhmän kokoukset

Ennen 20.5.2019 pidetyt ohjausryhmän kokoukset löytyvät täältä.

MAL-verkoston seuraava ohjausryhmän kokous pidetään HSLn tiloissa 29.4.2020 klo 10.00 – 12.30 osoitteessa Opastinsilta 6 A Pasila Helsinki kokoushuone 2. kerroksessa sisääntulon/neuvonnan vierestä.


MAL-verkoston 5.2.2020 klo 9.30 – 11.30 pidetyn ohryn aineistot Väylävirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, neuvotteluhuone Satama.


MAL-verkoston ohjausryhmän kokousaineistot 26.11.2019 klo 9.30 Väylävirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, neuvotteluhuone Satama. Kokouksen jälkeen oli klo 13 asti kestävä VALUMA-hankkeen työpaja.MAL-verkoston ohjausryhmän kokous: 5.9.2019 Väylävirasto klo 9.30 – 12

Paikka: Väylävirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, neuvotteluhuone Satama (2. krs)MAL-verkoston ohjausryhmän kokous: 20.5.2019 Väylävirasto klo 9.30-12

Paikka: Neuvotteluhuone Satama 2krs, Opastinsilta 12 A, Pasila

MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksen ja kakkukahvien (AIKOn päättyminen) jälkeen pidetään keskustelutilaisuus valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan tulevalla hallituskaudella siten, että siitä voidaan päättää kevään 2020 aikana. Suunnitelmaan sisällytetään valtion ja kuntien toimenpideohjelmat. Hankkeen esivalmisteluvaihe on meneillään. MAL-verkoston ohjausryhmässä yksikön johtaja Timo Kievari (LVM) esittelee valmistelun tilanteen ja käydään keskustelu kuntien ja kaupunkiseutujen odotuksista erityisesti kuntien toimenpideohjelman valmisteluun. Toinen keskustelu käydään liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kuntien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Keskustelun alustaa liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.