FIKSU ASSA

Vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduille.

Hankkeen tavoitteena on 1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, 2) kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja 3) mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja. Asemanseutujen taloudellisen potentiaalin parempi hyödyntäminen edellyttää yritysten toiveiden ja kaupunkien kehittämisintressien kohtaamista. Hankkeessa tuotetaan analyysi asemanseutujen vähähiilisten palveluiden tarpeista ja potentiaalista sekä vähähiilisten palveluiden toimijakenttäanalyysi. Hankkeessa myös tuetaan yritysten uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitystä, skaalautumista ja kansainvälistämistä. Hankkeen toteuttajina ovat ympäristöministeriö, HSY, MAL-verkosto, Tekes, Sitra, Smart & clean -säätiö, Väylävirasto, HSL ja yhteistyökunnat. Toteutus 2017-2020.