Julkaisut

KAUPUNKISEUTUJEN TAVARALOGISTIIKKASOLMUT

Kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmut. Esiselvitys logistiikkasolmuista kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä. Väyläviraston julkaisuja 19/2019.

LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen. Tulkintoja ja ehdotuksia esimerkkikohteiden analyysien pohjalta. Herneoja, Valli, Lautso, Lindroos & Seppä 2018. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2018.

KAUPUNKISEUTUJEN TULEVAISUUDEN YRITYSALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen. FCG 2018.

SEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN BIO- JA KIERTOTALOUSALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA KAAVOITUS

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Ramboll 2018.

POLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHIN

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Opas kestävien liikkumispalveluiden edistämiseen keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Frösén, Lintusaari, Rintamäki & Herneoja. 2018. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2018.

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT TANSKASSA

Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa. Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja malleista osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista. Voutilainen 2017. Ympäristöministeriön raportteja 13/2017.

UUDET PYSÄKÖINTIRATKAISUT OSANA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää. HSL:n julkaisuja 7/2017.

SEUDULLISEN ASUMISKATSAUKSEN MALLI

MAL-GIS: Seutujen asumiskatsausten parhaat käytännöt ja ehdotus seudullisen asumiskatsauksen mallista. Ramboll 2017.

ASUNTO-OSUUSKUNTAMALLI

Asunto-osuuskunta-Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. Forsström-Tuominen 2016. PTT:n raportteja 254.